Η εταιρεία μας

H RM-Group είναι μια ταχεία αναπτυσσόμενη εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής και των υπηρεσιών νέας γενιάς. Στόχος μας είναι να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες με την υψηλότερη ποιότητα και σεβασμό στον πελάτη.

Οι υπηρεσίες μας αυτή τη στιγμή είναι:

RM-Cloud (Back up, διαμοιρασμός, κεντρική διαχείριση, κλπ αρχείων και υπολογιστών)

  • RM-Host  (Web Hosting)

    RM-Sms (Mobile Marketing)

    RM-Visitors (Facebook Fans, Twitter Followers, Youtube Views, Website Visitors, κλπ)

    RM-Seo (Internet Marketing, SEO Search Engine Optimization, Google Adsword, Alexa, κλπ)

    RM-Music (Live Streaming & Custom Music Channels, Custom On-line Radio, κλπ)