Όροι χρήσης

Οι χρήστες και οι πελάτες των υπηρεσιών που παρέχονται από την RM Group (Αθήνα: Ροδόπουλος Κωνσταντίνος, Θεσσαλονίκη: Μιχαηλίδης Μιχαήλ), πρέπει να αποδεχτούν τους Όρους Χρήσης που αναγράφονται παρακάτω.

 

Γενικοί όροι

Λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε, να ακυρώσουμε ή να αλλάξουμε το κόστος κάποιας υπηρεσίας ανάλογα με τις απαιτήσεις ή παραμετροποιήσεις που ενδέχεται να έχει η ιστοσελίδας σας. Σε κάθε περίπτωση αν δεν συμφωνείτε γίνεται άμεση επιστροφή των χρημάτων σας.

Ο χρόνος παράδοσης/ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κυμαίνεται σε 3-5 εργάσιμες ημέρες, εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στην υπηρεσία. Ενδέχεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας αυτό το διάστημα να είναι μεγαλύτερο.

Όλες οι υπηρεσίες συνοδεύονται από μια αναφορά που αναγράφει αναλυτικά τι εργασίες έγιναν.

Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι τι είναι μια υπηρεσία ή τι περιλαμβάνει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για διευκρινήσεις.

fΤεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο μέσω του helpdesk μας στο http://support.rm-group.gr εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Το λογισμικό παρέχεται με τη μορφή χρονομίσθωσης εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, δηλαδή με κάποια συνδρομή ανά έτος. Σε περίπτωση που η συνδρομή δεν ανανεωθεί το λογισμικό σταματάει να λειτουργεί.

 

Δεν παρέχεται κουτί ή CD/DVD σε φυσική μορφή για το λογισμικό που παρέχεται, αποστέλλονται ηλεκτρονικά εκτός αν αναγράφεται κάτι διαφορετικό.

 

Προσωπικά δεδομένα

Δεν παρέχουμε κανένα προσωπικό στοιχείο σας σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρέχουμε τα στοιχεία σας στις Αρχές ή σε υπηρεσίες που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Διαφορές

Αποδέχεστε πως οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν μεταξύ εμάς και εσάς (πελάτη) που δεν μπορούν να επιλυθούν, λαμβάνουν τη νόμιμη οδό. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Νομοθεσία

Οι Όροι Χρήσης δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τους Ελληνικούς νόμους.


 

Το παρόν κείμενο συντάχθηκε από εμάς και αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού.

Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος,

Ροδόπουλος Κωνσταντίνος - Αθήνα

Μιχαηλίδης Μιχαήλ - Θεσσαλονίκη

Τελευταία αναθεώρηση: 22-2-2015